Med utgångspunkt i SIMH Sweden’s värderingar ligger det i vårt intresse att skadliga företeelser för verksamheten och allmänintresset uppmärksammas och hanteras. Den som upplever eller misstänker allvarliga missförhållanden på företaget kan rapportera detta via vår visselblåsarkanal.

Visselblåsarsystem

Visselblåsarsystemet ska enbart användas för allvarliga överträdelser.  Exempel på allvarliga överträdelser:  Bedrägeri och förfalskning; Stölder, Spioneri, Överträdelser av miljöregler och förorening av miljön; Diskriminering och trakasserier, Brister eller överträdelser som är fara för liv och hälsa.

Vid eventuella mindre allvarliga företeelser eller missnöjen ska närmaste chef kontaktas.

Missförhållanden rapporteras till:

  1. SIMH Swedens Visselblåsarnummer, telefon nr: 070-512 49 42.

Obs. Om du vill vara anonym är det viktigt att du ställer in din telefon så att du ringer med dolt nummer.

  1. SIMH Swedens mailadress för visselblåsning: visselblasning@simh.se
    Notera att detta sätt att rapportera kan visa din identitet.
    Den som vill rapportera bestämmer själv vilket av ovanstående sätt denne vill rapportera.
    Den som rapporterar får en bekräftelse på att rapporten är mottagen inom 7 dagar.