HUVUDKONTOR

Storsätragränd 12
127 39 Skärholmen, Stockholm
Tel. 08-641 90 00
info@simh.se

LINKÖPING

Kolfallsgatan 27
582 73 Linköping
Tel. 013-10 02 80
info@simh.se

GÖTEBORG

Eklandagatan 5
412 55 Göteborg
Tel. 031-775 75 70
info@simh.se

HELSINGBORG

Kapplöpningsgatan 14
252 30 Helsingborg
Tel. 042-14 72 40
info@simh.se

MALMÖ

Västkustsvägen 7
211 24 Malmö
Tel. 040-26 12 00
info@simh.se