Vi är ca 150 anställda vilkas anställningar regleras av kollektivavtal. Vi arbetar med egen fast anställd personal. Vid nyanställning ombedes all personal att visa utdrag av polisens belastningsregister. Vår personal bär synligt ID-kort (ServiceID och ID06) samt märkta arbetskläder. Vi har SRY- och PRYL certifierad personal. Vid sjukdom tillsätts ny personal från dag 1.

Personalpolicy

SIMH Swedens människosyn är baserad på en tro på individens utvecklingsintresse och möjligheter. Alla medarbetare inom företaget, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder har lika förutsättningar att utvecklas på företaget. Vi anser att varje individ besitter värdefull kunskap och erfarenhet som ska tillvaratas, för den enskilde, teamet och för företaget som helhet.

SIMH Sweden verkar för att främja en god social och organisatorisk arbetsmiljö samt arbetar kontinuerligt för att förebygga sociala och organisatoriska riskfaktorer associerade med ohälsa. Arbetsplatsen ska vara trygg och positiv miljö, samtliga av SIMH Swedens medarbetare deltar aktivt i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Lediga jobb

För närvarande har vi inga lediga tjänster men du är alltid välkommen att skicka en spontanansökan till rekrytering@simh.se.

I och med att du skickar din ansökan godkänner du att vi lagrar dina personuppgifter. Dina personuppgifter kommer enbart att lagras i rekryteringssyfte under begränsad period och är endast tillgängliga för utvalda rekryteringsansvariga inom SIMH Sweden. Om du vill att dina personuppgifter ska tas bort eller korrigeras vänligen kontakta oss på rekrytering@simh.se.