Certifieringar

  • ISO 9001:2015 (Kvalitet)
  • ISO 14001:2015 (Miljö)
  • ISO 45001:2018 (Arbetsmiljö)

Önskar ni ta del av SIMH Swedens policy för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö kontakta oss: tel. 0771-171 000