Certifieringar

Miljö: ISO 14001:2015

Kvalitet: ISO 9001:2015

Arbetsmiljö: ISO 45001:2018

Önskar ni ta del av SIMH Swedens policy för Miljö, Arbetsmiljö och Kvalitet kontakta oss: tel. 0771-171 000