Vår service – Er glädje

Låt oss hjälpa dig med dina behov inom Lokalvård & Facility Services.
Dygnet runt, alla dagar om året.
Tel 24/7: 0771-171 000

Kundtjänst

0771-171 000
info@simh.se

-Huvudkontor och lokala kontor-
Vi utför tjänster i samtliga tillhörande regioner.

Uppdragsförfrågan

Uppdragsförfrågan