Certifieringar och medlemskap

 

Certifieringar

 

  • Miljö: ISO 14001:2015

  • Kvalitet: ISO 9001:2015

  • Arbetsmiljö: OHSAS 18001:2007

  • Swedac: ISO/TEC 17 021

Medlemskap