Huvudkontor och lokala kontor
Vi utför tjänster i samtliga tillhörande regioner

HUVUDKONTOR

Storsätragränd 12
127 39 Skärholmen Stockholm
Tel. 08-641 90 00
Fax. 08-641 90 06
info@simh.se

 

LINKÖPING

Kolfallsgatan 27
582 73 Linköping
Tel. 013-10 02 80
Fax: 013-10 55 61
info@simh.se

GÖTEBORG

Eklandagatan 5
412 55 Göteborg
Tel. 031-775 75 70
Fax. 031-778 38 55
info@simh.se

HELSINGBORG

Ekvändan 6
254 67 Helsingborg
Tel. 042-14 72 40
Fax: 042-20 23 60
info@simh.se

MALMÖ

Västkustsvägen 7
211 24 Malmö
Tel. 040-26 12 00
Fax. 040-18 70 00
info@simh.se